Uslovi korištenja

$article_title1.1 Korištenje usluge Webshop je dostupno isključivo korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju prvom narudžbom Webshop usluge.

1.2 Korisnik potvrđuje:
da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete,da daje Flove-u izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Flove d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Flove d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

1.3 Korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge vrši na način da korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webshop usluge ("proizvodi") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Flove d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

1.4 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem.

1.5 Ukoliko Flove d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

2. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

2.1 Cijene proizvoda izražene su u valuti države webshopa (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora itd.) npr. za BiH u konvertibilnim markama ("KM") i uključuju porez na dodanu vrijednost. Flove d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.

2.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

2.3 Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

2.4 Cijena dostave kupljenih proizvoda se vidi kao posebna stavka u odnosu na cijenu proizvoda.

2.5. U toku procesa kupovine kupac je dužan upisati tačnu adresu isporuke i ostale potrebne podatke, telefon i email, radi kontakta prije slanja narudžbe ili neposredno prije isporuke.

3. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

3.1 Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na web stranicama: pouzećem i uplatom na žiro račun.

3.2 Prilikom plaćanja putem predračuna isporuka se vrši tek nakon dospjeća novca na račun. Kupovina iz inozemstva i isporuka na inozemnu adresu mogući su samo plaćanjem preko predračuna.

3.3 Prilikom plaćanja pouzećem korisnik dobiva na svoju mail adresu potvrdu narudžbe i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi. Proizvode plaća poštaru ili ekspres kuriru.

4. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

4.1 Dostava proizvoda moguća je za područja Europe i cijelog svijeta.

4.2 Nakon što Flove d.o.o. evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok u toku radnog dana u zemlji otpreme, te se ne odnosi na neradne dane) korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

do 3 radna dana za područje Bosne i Hercegovine,
do 10 radnih dana za područje ostalih zemalja,

4.3 Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Flove d.o.o. nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

4.4 Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:
bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili će biti pozvan telefonom
proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

4.5 Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.
Ukoliko registirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Flove d.o.o.-u putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Flove d.o.o. se obvezuje u roku od idućih 7 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu korisnika.

4.6 Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Flove d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

4.7 U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove webshop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

6. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1 Korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Flove d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

6.2 Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda emailom.

6.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

6.4 Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

6.5 Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

6.6 Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Flove d.o.o. nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

6.7 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Flove d.o.o. će postupiti kako je navedeno u tački 6.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Flove d.o.o.

6.8 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti emailom u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Flove d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

6.9 Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem emaila ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Flove d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

7. OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

7.1 Flove d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati korisniku i trećima:

uslijed korištenja webshopa i narudžbe a nastale nestručnim ili nepažljivim naričivanjem u webshopu ( pogrešna adresa isporuke, pogrešan kontakt telefon, netačno upisana količina proizvoda u narudžbi i sl.) .

7.2 Flove d.o.o.ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

8. IZMJENE USLOVA KORIŠTENJA I OSTALE ODREDBE

8.1 Flove d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Uslove korištenja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Uslove korištenja. VažeUslovi korištenja bit će objavljeni na web stranicama.

8.2 Za korištenje webshop usluge važeći su Uslovi korištenja na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

8.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uslova korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Sarajevu.
Preporuke