Nutricionizam

O nutricionizmu i nutricionističkom savjetovanju

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primijenjena prirodna nauka o ishrani tijela koja proučava odnos između čovjeka i hrane i implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektiraju se na sociološko-psihološki, fiziološki i biokemijski aspekt. Temelji se na osnovnim principima kemije i biokemije, biologije, mikrobiologije, fiziologije, anatomije i genetike. U praksi obuhvaća i naučne principe poput poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije i ekonomije.
Istraživanja s područja nutricionizma imaju vodeću ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca.

Nutricionist je educirani specijalist za prehranu, koji pomaže ljudima da razumiju i primjene spoznaje nauke o prehrani u održavanju i poboljšavanju vlastitog zdravlja. Nutricionist ima opće razumijevanje strukture i funkcija ljudskog tijela kao i široko znanje o prehrani.

Flove Vam nudi profesionalna znanja nutricionista stečena na renomiranim njemačkim institucijama za educiranje nutricionista. Flove nutricionisti će za Vas napraviti poseban plan prehrane i postići ono što je osnovni cilj, dugoročne promjene prehrambenih navika prilagođene Vašem organizmu i karakteru Vaše ličnosti. Posebne specijalnosti su:

  • osobe sa promjenama na koži,
  • osobe sa problemima probavnog sistema
  • osobe sa masnoćom i problemima jetre
  • osobe sa problemima unutrašnjih organa
  • osobe sa problemima krvotoka

Umirovljenici, trudnice, sportaši, pristupite individulnom načinu prehrane po zahtjevima vlastitog tijela i karaktera ličnosti.

Pored savjetovanja osoba s zdravstvenim problemima posebna oblast u savjetovanju je i praćenje i promjene dugoročnih navika prehrane osoba sa prekomjernom težinom.
Za razliku od opće propisanih dijeta naš pristup je individualan i ne podrazumijeva dijete koje traju par sedmica ili mjeseci. Dopustite da za Vas izradimo jelovnike prilagođene Vašem tijelu, psihi i dnevnoj potrošnji i energetskim potrebama. Prepustite se stručnom nadzoru educiranog nutricioniste. Ukoliko želite više informacija o nutricionističkom savjetovanju molimo da nas pozovete na besplatni telefon.

Procedura za nutricionističko savjetovanje je slijedeća:

1. Besplatni informativni razgovor o Vašim potrebama

Nakon Vaše odluke o savjetovanju nastavljamo u slijedećim fazama:

2.Anamneza i određivanje ciljeva
3. Izrada i analiza protokola ishrane
4. Izračun dnevnih energetskih potreba
5.Izrada 14 dnevnih jelovnika
6. Praćenje promjene prehrambenih navika


Preporuke